Korkean verenpaineen haittoja ja ruokasuolan kytkös verenpaineeseen

Liiallinen natriumin, käytännössä suolan (natriumkloridi), saanti on kohonneen verenpaineen tärkeimpiä muutettavissa olevia syitä. Suomalaiset miehet saavat ravinnosta suolaa noin 10 grammaa vuorokaudessa ja naiset noin 7 grammaa, kun suositus on enintään 5 grammaa päivässä. Natriumin saanti ylittää moninkertaisesti fysiologisen tarpeen. Natriumin saannin rajoittaminen alentaa verenpainetta ja parantaa myös useiden verenpainelääkkeiden vaikutusta

Ruokasuola eli natriumkloridi sisältää natriumia 40%. Natrium on elimistölle elintärkeä kivennäisaine, mutta vain hyvin pienenä määränä. Ongelmana on, että ihmiset saavat sitä liikaa elintarvikkeiden mukana. Ja leijonanosa (80%) tästä tulee piilosuolana. Ylimääräinen suolan mukana saatu natrium alkaa sitomaan vettä kehossa. Tämä lisää verta ja veren määrän kasvaessa sen kierto tehostuu, mikä nostaa verenpainetta. Toisaalta ylimääräisestä suolasta ja nesteestä on päästävä eroon. Se onnistuu, kun elimistö lisää suodattumista munuaisten kautta nostaen perfuusiopainetta eli siis verenpainetta. Ihmiselimistö olisi tyytyväinen parin gramman päiväannokseen natriumkloridia, sillä vasta tätä vähäisempi saanti tehostaa lisämunuaisten aldosteronin tuotantoa ja alkaa säästää natriumia.

Kohonneesta verenpaineesta aiheutuvia sairauksia

Pitkään kohonneena ollut verenpaine vaurioittaa verisuonia ja rasittaa sydäntä, joka joutuu työskentelemään jatkuvasti normaalia enemmän. Pitkään jatkuessaan korkea verenpaine voi lopulta aiheuttaa sydänlihaksen paksuuntumisen ja lopulta väsymisen eli sydämen vajaatoiminnan.

Korkea verenpaine altistaa muille sairauksille erityisesti tupakoinnin, korkeiden veren kolesteroliarvojen, diabeteksen tai muun sokeriaineenvaihdunnan häiriön yhteydessä.

Kohonneesta verenpaineesta voi olla vakavia seuraamuksia aivoterveydelle. Se on aivoverenkiertohäiriön suurin riskitekijä. Kohonnut verenpaine ei aiheuta tuntuvia oireita, mutta se rasittaa aivojakin hellittämättä. Paine haurastuttaa ja rasvoittaa aivojen suonistoa. Se onkin ylivoimaisesti tärkein hoidettavissa oleva riskitekijä, joka altistaa sekä aivoinfarktille että aivoverenvuodolle.

Kohonnut verenpaine altistaa myös munuaisten vajaatoiminnan kehittymiselle. Noin 30 % munuaisten vajaatoiminnasta johtuu korkeasta verenpaineesta. Myös silmän verkkokalvo voi vaurioitua erittäin korkean verenpaineen vuoksi, mikä johtaa näkökyvyn heikkenemiseen, jopa sokeutumiseen.

Runsas ruokasuolan saanti lisää sydän- ja verisuonisairauksien vaaraa myös verenpaineesta riippumatta, siis siitäkin huolimatta, vaikka verenpaineen arvot olisivat hyvät. Lisäsuola rasittaa elimistöä, erityisesti verisuonia ja munuaisia, kun ylimääräistä natriumia poistetaan elimistöstä. Runsas ruokasuolan käyttö lisää myös kalsiumin eritystä virtsaan ja voi siten altistaa osteoporoosille. Lisäksi se saattaa lisätä mahasyövän riskiä. Ruokasuolan käyttö ei ole hoitokeino matalaan verenpaineeseen eikä alhaiseen veren natriumpitoisuuteen.

Kohonneen verenpaineen yleisyys

Kohonnut verenpaine on yhä yleinen Suomessa, vaikka verenpainetasot ovat huomattavasti laskeneet 40 viime vuoden aikana. Suomalaisten verenpainetasot ovat myös yhä kansainvälisesti verrattuna korkeita. Verenpaineen hoidon tulokset eivät ole parantuneet niin paljon kuin olisi ollut mahdollista elintapamuutoksilla ja nykyisillä lääkehoitovaihtoehdoilla.

Verenpainetasot laskivat Suomessa voimakkaasti 2000-luvun alkuun saakka, minkä jälkeen lasku on hidastunut. Vuonna 2017 mitattiin korkeita verenpainearvoja 37 prosentilta 30 vuotta täyttäneistä naisista ja 45 prosentilta miehistä. Tulokset koskevat niitä, joilla ei ollut lääkitystä, sekä niitä, joilla lääkityksestä huolimatta oli korkea verenpaine.

WHO on asettanut kansainvälisen tavoitteen kohonneen verenpaineen vähentämiseksi.

Kohonnut verenpaine on globaalisti eniten sairastavuutta ja menetettyjä terveitä elinvuosia aiheuttava riskitekijä. Maailman terveysjärjestö WHO on asettanut kansainvälisen tavoitteen, jonka mukaan kohonnutta verenpainetta sairastavien osuus laskee 25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. 

Natriumin tarve

Natriumin fysiologinen tarve on hyvin pieni 0,52g/vrk, joka on ruokasuolaksi laskettuna 1,3 g. Tämä määrä saadaan jo maidon ja lihan sisältämästä luontaisesta natriumista, joten lisättyä ruokasuolaa ei normaaliolosuhteissa tarvittaisi lainkaan. Pieni määrä natriumia tarvitaan aineenvaihdunnan ja lihasten ja hermoston toiminnan vinkkelistä sekä elimistön nestetasapainon säätelyyn. Sitä on luontaisesti myös mm. kanamunissa ja hitusen myös kasvikunnan tuotteissa. Valmiissa elintarvikkeissa kuten leivissä, leivänpäällisissä, valmisruoissa ja puolivalmisteissa ruokasuolaa on aina mukana, joten vähäsuolaiseen ruokavalioon on hankala päästä, ellei tee kaikkea alusta alkaen itse. Tästä syystä erikseen suolattuja tuotteita ei kannata käyttää eikä ruoanvalmistuksessa suolaa lisätä. Terveydelle turvallinen suolamäärä on korkeintaan 5 g/vrk. Aikuisista  yhdeksän kymmenestä saa ruokavaliostaan liikaa suolaa.

Alkuperäiskansoilla, jotka ovat käyttäneet pelkästään luonnosta saatua ravintoa, kohonnutta verenpainetta ei esiinny lainkaan. He ovat saaneet suolaa ravinnosta noin neljäsosan (2g) suomalaisten nykyisestä saannista.

Trendikkäät suolat

Puhdistamaton meri-, ruusu- ja vuorisuola sisältää samalla tapaa lähes yhtä paljon natriumia, kuin puhdistettu tavallinen ruokasuola. Eikä puhdistamattomuus tee siitä näin ollen terveellistä. Puhdistamattomat suolat eivät sisällä merkityksellisiä määriä ravintoaineita. Ravintoaineet ihminen saa syömästään ravinnosta. Mineraalisuolat ovat edellä mainittuja parempi vaihtoehto, mutta nekin sisältävät tavallista ruokasuolaa yleensä noin puolet koostumuksestaan.

Lihaskrampit ja helle

Lihaskrampit sen kummemmin kuin nenäverenvuotokaan eivät hoidu suolakiteellä tai ruokasuolalla ylipäätään. Helteen nestehukka ei tyhjennä ihmisen natriumvarantoja, joten ruokasuolaa ei tarvita helteelläkään, sillä ruoan mukana natriumia tulee riittävästi. Natriumin puutos ei synny nopeasti vain kuumuuden takia. Pidä huolta ateriarytmistä ja muista syödä säännöllisesti. Pelkkä veden juominen ja samanaikainen hikoilu tuntikausien ajan voi kuitenkin aiheuttaa suolatasapainon häiriöitä. Helteellä tärkeää on korvata hikoilemalla menetetty neste, liikajuominenkaan ei ole hyväksi.

Suola ja urheilu

Pääosin urheilussa ei ole tarvetta lisääntyneelle suolan tarpeelle, ainakaan juomapulloon suolaa lisäämällä. Jos ruokarytmi on ollut kunnossa ja energiavarastot täynnä ennen urheilua, ei urheilusuorituksen aikana ole tarvetta lisäsuolalle edes kovissakaan harjoituksissa. Elimistön sisäiset natriumvarastot kyllä täyttävät tarpeen ja ruoasta natriumia saadaan jopa liikaa.

Poikkeuksen tekee erityisen pitkäkestoiset ja rankat kestävyysurheilusuoritukset, jossa runsaan hikoilun mukana elimistöstä poistuu hien mukana natriumia. Tällöin natriumin lisääminen voi olla tarpeen, koska sillä on suuri rooli lihassolujen toiminnassa. Natriumia ei kuitenkaan kannata lisätä ”suolaa pulloon”-taktiikalla, vaan esimerkiksi erilaisilla urheilujuomilla ja –geeleillä. Jos suolaa lisää itse veteen, suolan määrät voivat helposti kasvaa liian suuriksi ja lisätä nesteen poistumista entisestään. Jos pitkissä ja rankoissa kestävyysurheilusuorituksissa hikoiltu nestemäärä korvataan vain vedellä, elimistön natriumpitoisuus laimenee, joka voi olla hengenvaarallista.

Veren alhainen natriumtaso

Hyponatremia, eli veren alhainen natriumtaso, ei johdu koskaan siitä, että ruoasta saataisiin liian vähän natriumia. Tila vaatii kehittyäkseen joko natriumin liiallisen menettämisen tai elimistön vesipitoisuuden liiallisen nousun, jolloin elimistön nesteet laimenevat ja natriumpitoisuus laskee. Tätä voi tapahtua esimerkiksi, jos vettä juodaan poikkeuksellisen suuria määriä todella nopeasti tai veden erittymisessä on hormonaalisia muutoksia, esimerkiksi voimakkaan pahoinvoinnin tai kivun takia. Tällöin hyponatremian vaara suurenee. Yleensä hyponatremia ei synny pelkästään vettä juomalla, joten tämän takia normaalia vedenjuontia ei tarvitse rajoittaa. Natriumin liiallinen menettäminen johtuu usein voimakkaasta oksentelusta tai ripulista, jolloin natriumia poistuu liikaa elimistöstä. Tätäkään ei hoideta kotona lisäämällä suolan käyttöä, vaan lääkärin valvonnassa natriumia runsaasti sisältävällä suonensisäisellä nestehoidolla.

NjamSalts Sydänsuolat

Mihin tarvitsemme suolaa, kun emme enää säilömiseenkään? No maustamiseen tietenkin. Monet ruuat ja elintarvikkeet ilman suolaa tai vähäsuolaisena ovat mauttomia, varsinkin kun ihmiset ovat tottuneet suolaiseen ruokaan. NjamSaltsin Sydänsuolat ovat kaliumsuolaa ja ne ovat kehitetty korvaamaan ruokasuola. Ne eivät sisällä lisättyä natriumia lainkaan, eikä näillä ole verenpainetta nostavaa vaikutusta. Ne sopivat niin ruuan valmistamiseen kuin suolan lisäämiseen valmiiseen ruokaan. Jos pidät voimakassuolaisista mauista, NjamSaltsin Sydänsuolaa voit käyttää huoletta. Ylärajaa turvalliselle kaliumin saannille ei ole määritetty.