Tietosuojaseloste

Terveyspalanen (y-tunnus: 2779514-9) on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Kerromme alla olevassa tietosuojaselosteessa kuinka Terveyspalanen kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. Dokumentti on laadittu 28.09.2021. Viimeisin muutos 29.09.2021.

Sisällys

1 Rekisterinpitäjä
2 Termistö
3 Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?
4 Mitä tietotyyppejä voimme käsitellä?
5 Mistä lähteistä keräämme Henkilötietojasi?
6 Teemmekö markkinoinnin kohdentamista?
7 Kenelle voimme jakaa Henkilötietojasi?
8 Siirrämmekö Henkilötietojasi EU-alueen ulkopuolelle? → Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
9 Kuinka kauan käsittelemme Henkilötietojasi?
10 Onko sinun välttämätöntä antaa Henkilötietojasi meille?
11 Miten voit käyttää Henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?
12 Minkä maan lainsäädäntöä Henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan?
13 Miten voimme päivittää tätä tietosuojaselostettamme?

1 Rekisterinpitäjä

Terveyspalanen (y-tunnus: 2779514-9) (jatkossa ”Rekisterinpitäjä”)
0400 718 009
info@njambites.com

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kimmo Ehrukainen
info@njambites.com

2 Termistö

Rekisteröity
Se ihminen, kenen henkilötietoja Rekisterinpitäjä henkilörekistereissään käsittelee tässä tietosuojaselosteessa kuvatuilla tavoilla.

Henkilötiedot
Kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (”Rekisteröity”) liittyvät tiedot esimerkiksi: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja asioimishistoria.

Asiakas
Yhteyshenkilöt niiden yritysten ja yhteisöjen (jatkossa ”yritys”) yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Rekisterinpitäjällä on asiakassuhde, sekä kuluttaja-asiakkaita.

Potentiaalinen asiakas
Yritysten yhteyshenkilö tai kuluttaja, jonka kanssa Rekisterinpitäjä pyrkii luomaan asiakassuhteen.

Sidosryhmä
Yritysten yhteyshenkilöt ja kuluttajat, joiden kanssa Rekisterinpitäjällä on yhteistyösuhde, esimerkiksi:
a) yrityksen edustaja, joka tuottaa Rekisterinpitäjälle palveluja
b) tiedottamistoimintaa tekevät median edustajat
c) yhteiskunnalliset päättäjät yhteiskuntasuhdetoimintaan liittyen

3 Miten ja miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Tuotteiden ja palvelujen toimittaminen ja kehittäminen
Voimme käyttää Henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi, mikäli edustamasi yritys tai sinä itse olet esimerkiksi ostanut tuotteen tai palvelun meiltä, käyttänyt digitaalisia palvelujamme, tilannut uutiskirjeemme tai osallistunut tapahtumiimme. Henkilötietoja käytetään Rekisterinpitäjän ja Rekisteröidyn taikka tämän edustaman yrityksen väliseen sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mahdollistamiseen.

Voimme käyttää henkilötietojasi kehittääksemme tuotteitamme, palveluitamme tai palveluvalikoimaamme esimerkiksi tehdäksemme niistä asiakkaita enemmän kiinnostavaksi. Voimme käyttää Henkilötietojasi edustamasi yrityksen tai sinun kanssasi solmitun asiakas- tai sidosryhmäsuhteen hoitoon ja kehittämiseen.

Asiakasviestintä ja markkinointi
Voimme käyttää henkilötietojasi esimerkiksi lähettääksemme sinulle tarjoamiimme tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, kuten palvelun muutoksista tai saadaksemme palautetta tuotteisiimme ja palveluihimme liittyen (mielipide- ja markkinointitutkimus). Voimme myös ilmoittaa uusista tuotteista ja palveluista tai eduista. Voimme käyttää henkilötietojasi relevantin sisällön räätälöimiseen ja tarjoamiseen. Räätälöityä sisältöä ovat esimerkiksi mainokset omassa ja kolmansien osapuolten palveluissa ja verkkomainonta Rekisteröidyille, jotka ovat vierailleen verkkosivuillamme.

Henkilötietojen käsittely
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:
a) olet antanut suostumuksesi Henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa edustamasi yritys tai sinä olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;
c) käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; ja
f) käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut.

Käsittelemme tietojasi pannaksemme täytäntöön sopimuksen edustamasi yrityksen tai suoraan sinun kanssasi (esim. viestintäpalvelun tai markkinatutkimuksen toteuttaminen).

Meillä on liiketoimintamme harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, esimerkiksi oikeus edistää tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin, ja voimme oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä yhteystietojasi hyödyntäen, mukaan lukien Henkilötietojen käsittely kohderyhmien muodostamiseksi. Muita oikeutettuja etujamme, joiden perusteella Henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu ei-asiakkaille, liiketoiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

Voimme pyytää suostumustasi muunlaiseen Henkilötietojen käsittelyyn, jos tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun.

Voimme käsitellä Henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden tai rahanpesun estämistä koskevan lainsäädännön perusteella.

4 Rekisteröitävät tiedot

Käsittelemämme Henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia:
Henkilötietorekisteriin voidaan merkitä esimerkiksi seuraavia tietoja:
• Rekisteröidyn nimi
• Rekisteröidyn asema
• Yritys/organisaatio
• Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
• Www-sivustojen osoitteet
• Verkkoyhteyden IP-osoite
• Suoramarkkinointivalinnat
• Rekisterinpitäjän digitaalisten palvelujen käyttöä koskevat tiedot
• Asiakaspalveluun tai uusasiakashankintaan liittyvät tiedot
• Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
• Laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
• Asiakaspalveluun liittyvät tiedot
• Kampanjoiden tiedot ja niihin liittyvät seurantatiedot
• Uutiskirjeen avaus- ja lukutiedot

5 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan Rekisteröidyltä pääasiassa asiakas- ja sidosryhmäsuhteen alussa ja sen aikana tuotteidemme ja palveluidemme kautta esimerkiksi www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa Rekisteröity luovuttaa tietojaan.
Omassa toiminnassamme kertyviä Rekisteröidyn tietoja voidaan tarvittaessa täydentää viranomaisten ja organisaatioiden tarjoamien palvelujen kautta ja yleisesti saatavilla olevien yritystietolähteiden kautta tai näiden puuttuessa kohdetahon verkkosivuilla julkisesti esillä olevilla tiedoilla tai eri medioista. Rekisterinpitäjä tai sen yhteistyökumppani voi kerätä Henkilötietojasi erilaisten aktivointien yhteydessä (esimerkiksi arpajaiset tai tapahtumat).

7 Henkilötietojen luovuttaminen

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille ellei tämä ole välttämätöntä palvelun tarjoamisen tai rekisteröit antaman tehtävänannon toteuttamiseksi. Tällaisia tarkoituksia voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, laskutus tai maksujen perintä tuotteista tai palveluista, markkinointi ja tapahtumien tuottaminen.

Edellytämme kolmansilta osapuolilta Henkilötietojesi suojaamista tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, eikä tietojasi käytetä mihinkään muuhun kuin sovittujen palvelujen tai tuotteiden tarjoamiseen. Luovutamme tiedoistasi ainoastaan välttämättömän kolmannen osapuolen palvelun mahdollistamiseksi.
Saatamme jakaa tietojasi valikoidusti rekisterinpitäjän toimeksiantaman tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoitukseen.

Henkilötietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman telemarkkinointiyrityksen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistajuus ei siirry rekisterinpitäjältä ulkopuolisille eikä ulkopuolisilla ole oikeutta toimeksiantoa laajempaan käyttöön

Emme anna, myy tai muuten paljasta Henkilötietojasi ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Jaamme Henkilötietojasi meille palveluita suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, ohjelmistopalvelut, tutkimustoiminta, markkinointi ja tapahtumien tuottaminen sekä laskutus. Saatamme jakaa Henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista, ja voimme esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.

Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää, minkä vuoksi emme salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sovittujen palvelujen tarjoamiseen, ja edellytämme osapuolilta Henkilötietojesi suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
Saatamme jakaa Henkilötietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa yhdessä hallinnoimme ja toteutamme yhteisiä projekteja, kuten yhteisiä tapahtumia.

Saatamme jakaa Henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa niiden itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä tietosuojaselosteessamme määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa. Luovutamme Henkilötiedoistasi tällaisiin tarkoituksiin vain sen minimimäärän, mikä on tarpeellista kolmannen osapuolen kanssa sovitun toimenpiteen suorittamiseksi.

Voimme jakaa järjestämiimme tapahtumiin osallistuvien Rekisteröityjen Henkilötietoja harkintamme mukaan muille kyseisen tapahtuman osallistujille sekä julkisuuteen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, mikäli se on tapahtuman luonteen vuoksi asianmukaista (esimerkiksi sidosryhmille järjestetyn tapahtuman osallistujalistan jakaminen kaikille osallistujille ja tapahtumassa otettujen kuvien sekä videoiden julkaiseminen sosiaalisessa mediassa).
Voimme jakaa Henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Voimme jakaa Henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan tahon velvoittavasta määräyksestä.

8 Siirrämmekö Henkilötietojasi EU-alueen ulkopuolelle?

Saatamme palveluja tarjotessamme käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Saatamme siten siirtää Henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen.

Näissä tapauksissa varmistamme, että Henkilötietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että Henkilötietosi suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja käsittelijäsopimuksia taikka USA:n osalta hyödyntämällä Privacy Shield -järjestelmää, ja edellyttämällä Henkilötietojen vastaanottajalta asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

9 Kuinka kauan käsittelemme Henkilötietojasi?

Käsittelemme Henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen tarkoittamissa rekistereissämme niin kauan kuin meillä on jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

Eri henkilöryhmien Henkilötietojen käsittelyaika määräytyy seuraavin perustein:

Yritysasiakkaiden edustajat
Voimme käsitellä Henkilötietojasi niin kauan kuin edustat Rekisterinpitäjän yritysasiakasta sekä päätösvuotta seuraavan kolmannen vuoden loppuun. Tämän jälkeen voimme siirtää tarpeelliset Henkilötietosi markkinointirekisteriimme ja käsitellä sinua jälleen potentiaalisen yritysasiakkaan edustajana.

Kuluttaja-asiakkaat
Voimme käsitellä Henkilötietojasi asiakassuhteesi olemassaolon ajan sekä päätösvuotta seuraavan kolmannen vuoden loppuun. Tämän jälkeen voimme siirtää tarpeelliset Henkilötietosi markkinointirekisteriimme ja käsitellä sinua jälleen potentiaalisena asiakkaana.

Potentiaaliset kuluttaja-asiakkaat ja potentiaalisten yritysasiakkaiden edustajat
Voimme käsitellä Henkilötietojasi toistaiseksi niin kauan, kunnes edustamastasi yrityksestä tai sinusta tulee asiakkaamme tai kunnes vaadit Henkilötietosi poistettavaksi markkinointirekisteristämme.

Sidosryhmien jäsenet
Voimme käsitellä Henkilötietojasi niin kauan kuin olet jonkin sidosryhmän jäsen, kuten edustat yhteistyökumppaniamme tai mediaa, sekä jäsenyyden päättymishetkellä kuluvan kalenterivuoden loppuun.

10 Onko sinun välttämätöntä antaa Henkilötietojasi meille?

Jotta voimme täyttää väliseemme asiakassuhteeseen liittyvät sopimusvelvoitteemme, on meidän saatava ja käsiteltävä sinua koskevia Henkilötietoja. Ilman tarvittavia Henkilötietoja emme voi tarjota sinulle tuotteitamme ja palveluitamme.

11 Miten voit käyttää Henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa Henkilötietojesi käsittelyyn. Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 annettuihin yhteystietoihin oikeuksiesi käyttämiseen liittyen. Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat (oikeuksien laajuus riippuu siitä, mihin käsittelyperusteeseen henkilötietojesi käsittely pohjautuu eli kaikki alla olevat oikeudet eivät ole kaikissa tilanteissa käytettävissäsi):

a) Oikeus saada pääsy Henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin Henkilötiedoista, joita sinusta on yksilöimääsi henkilörekisteriin kerätty.
b) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen Henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Mikäli huomaat Henkilötiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.
c) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen Henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi Henkilötiedot henkilörekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:
 1. Henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;
 2. peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 3. vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat Henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin;
 4. Henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti;
 5. Henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan Rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai
 6. Henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä, kuten Rekisterinpitäjän digitaalisten tietopalveluiden tilauksen yhteydessä.
d) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää meitä rajoittamaan Henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:
 1. kiistät meillä olevien Henkilötietojesi paikkansapitävyyden;
 2. käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista;
 3. emme enää tarvitse kyseisiä Henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 4. olet vastustanut Henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö oikeutetut perusteemme sinun perusteesi.
e) Oikeus vastustaa sinua koskevien Henkilötietojen käsittelyä. Mikäli käsittelemme tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien Henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä olevilla on oikeus vastustaa Henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.
f) Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos Henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada meille itsestäsi toimittamat Henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle Rekisterinpitäjälle.
g) Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa Henkilötiedoistasi käsitellään tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus.
h) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä Henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja meidän välillämme, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.

12 Minkä maan lainsäädäntöä Henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan?

Me olemme suomalainen yhtiö. Tämän tietosuojaselosteen kattamiin henkilörekistereihin ja niihin sisältyvien Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

13 Miten voimme päivittää tätä tietosuojaselostettamme?

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös Henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteemme sisältöön säännöllisesti.
Jos alamme käsitellä Henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon Henkilötietosi kerättiin, ilmoitamme asiasta ja päivitetystä tietosuojaselosteesta ennen kyseistä jatkokäsittelyä. Muiden muutosten osalta tiedotamme verkkosivuillamme tietosuojaselosteen päivittämisestä.